E-10 Switch 2
Code No. Item Pkg.
     
E-105 6 Amp. Bell Push 20
E-106 16 Amp. 1 Way Switch 20
E-107 16 Amp. 1 Way Switch 20
E-108 16 Amp. 1 Way Switch 20
     
E-10 Switch (2 m )
Code No. Item Pkg.
     
E-111 6 Amp. 1 Way Switch 10
E-112 6 Amp. Bell Push 10
E-113 6 Amp. Bell Push 10
     
E - 20 Switch 2
Code No. Item Pkg.
     
E-205 6 Amp. Bell Push 20
E-206 16 Amp. 1 Way Switch 20
E-207 16 Amp. 2 Way Switch 20
E-208 16 Amp. 1 Way Switch 20
     
Socket ( with safety shutters )
Code No. Item Pkg.
     
E-401 6 Amp. 2 pin Socket 20
E-402 6 Amp. 2 in 1 Socket 10
E-404 6 & 16 Amp. Universal Socket 10
E-405 6 Amp. 2 in 1 Socket 10
     
Blank Plate/TV Socket / Tel . Jack/Fuse
Code No. Item Pkg.
     
E-604 Mini Blank Plate 80
E-605 Mini TV Outlet 20
E-606 Medium L.E.D Light 10
E-611 2 Line Tel. Jack (Shutter) 20
     
Indicator/LED/Bell System
Code No. Item Pkg.
     
E-621 6 & 16 Amp. Fuse Unit 20
E-622 Neon Indicator 20
E-623 Buzzer 10
     
M. C. B. / Motor Starter
Code No. Item Pkg.
     
E-631 6- 32 Amp. Single Pole M. C. B. (6 A./10A./16A./20A./25A./32A.) 20
E-632 40 Amp. Single Pole M. C. B. 20
E-633 6-32 Amp. Double Pole M. C. B. (6 A./10A./16A./20A./25A./32A.) 10
E-634 40 Amp. Double Pole M. C. B. 10
E-635 16-25 Amp. Starter Switch 10
     
PRODUCT
Code No. Item Pkg.
     
D-117 8 Module (V) Frame 05
D-118 12 Module Frame 05
D-119 18 Module Frame 05
     
PRODUCT
Code No. Item Pkg.
     
KB-01 1 Module Frame 10
KB-02 2 Module Frame 10
KB-03 3 Module Frame 10
KB-04 4 Module Frame 10
     
PRODUCT
Code No. Item Pkg.
     
KB-05 6 Module Frame 10
Kb-06 8 Module (H) Frame 05
     
PRODUCT
Code No. Item Pkg.
     
KB-07 8 Module (V) Frame 05
KB-08 12 Module Frame 05
KB-09 18 Module Frame 05
     
E-20 Switch ( 2 M )
Code No. Item Pkg.
     
E-301 16 Amp. 1 Way Switch 10
E-302 16 Amp. 1 Way Switch 10
E-351 32 Amp. D.P Switch 10
     
PRODUCT
Code No. Item Pkg.
     
B-101 1/2 Module 10
B-102 3 Module 10
B-103 4 Module 10
B-104 6 Module 5
B-105 8 Module (H) 5
B-106 8 Module (V) 5
B-107 12 Module 5
B-108 18 Module 5
     
E-10 Switch
Code No. Item Pkg.
     
E-101 6 Amp. 1 Way Switch 20
E-102 6 Amp. 2 Way Switch 20
E-103 6 Amp. Bell Push 20
E-104 6 Amp. 1 Way Switch 20
     
Code No. Item Pkg.
     
D-111 1 Module Frame 10
D-112 2 Module Frame 10
D-113 3 Module Frame 10
D-114 4 Module Frame 10
     
E-20 Switch
Code No. Item Pkg.
     
E-201 6 Amp. 1 Way Switch 20
E-202 6 Amp. 2 Way Switch 20
E-203 6 Amp. Bell Push 20
E-204 6 Amp. 1 Way Switch 20
     
EME Fan Regulator & Dimmer
Code No. Item Pkg.
     
E-501 4 Step Mini Regulator 20
E-502 5 Step Med. Regulator 10
E-503 Mini Dimmer (300W) 20
E-504 Med. Dimmer (650W) 10
     
Keytag & Footlight
Code No. Item Pkg.
     
E-601 32A. DP Energy Saving Key Tag 05
E-602 Key tag with Ring 20
E-603 Footlight (with metal con.box & Lamp holder) 05